Een naderend pensioen zorgt soms voor onrust, want hoe hoog is het inkomen ná pensionering eigenlijk? Waar heb je recht op en hoeveel komt daar dan nog bij aan AOW? Betaal je als gepensioneerde ook minder belasting dan als werkende en hoeveel houd je dan netto maandelijks over?

Veel mensen stellen zichzelf deze vragen en maar weinigen weten het antwoord. Graag maak ik je pensioensituatie inzichtelijk, zodat je weet waar je op mag rekenen bij pensionering. Tevens krijg je dan antwoord op de vraag of het bijvoorbeeld mogelijk is eerder te stoppen met werken en in hoeveel jaar je je lijfrente het best uit kunt laten keren. 

Wil je meer weten over je oudedag inkomen en waar dat uit opgebouwd is? Lees hieronder verder over de (mogelijke) manieren van opbouw:

  1. Via de overheid (AOW)
  2. Via de werkgever (ouderdomspensioen)
  3. Eigen aanvulling (lijfrente)

 

Ad 1. AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt dan niet uit wat je nationaliteit is. Ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar vóór je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan ben je mogelijk niet verzekerd geweest en kan je AOW-pensioen lager uitvallen.

Hoeveel AOW je ontvangt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd is mede afhankelijk van je woonsituatie: een alleenstaande ontvangt meer dan een samenwonende.

Het AOW-bedrag dat gehuwden in 2018 ontvangen bedraagt: € 10.307,- (bruto per jaar per persoon indien beiden AOW-gerechtigd zijn).

Het AOW-bedrag dat een alleenstaande in 2018 ontvangt bedraagt: € 14.937,- (bruto per jaar).

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank vind je alle informatie omtrent AOW.

 

Ad 2. Ouderdomspensioen

Mensen in loondienst betalen in de meeste gevallen maandelijks een pensioenpremie om zo ouderdomspensioen op te bouwen. Naast ouderdomspensioen bouwen ze tevens vaak nabestaandenpensioen op: dit nabestaandenpensioen komt toe aan de nabestaande wanneer de verzekerde zou komen te overlijden. De hoogte van de opbouw van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij de werkgever aangesloten is danwel onder valt. Het is dus niet zo dat twee mensen met hetzelfde salaris, maar met verschillende werkgevers eenzelfde bedrag aan ouderdomspensioen opbouwen. Je pensioenopbouw is dus sterk afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent!

Op de site van mijnpensioenoverzicht kun je met je digid-code inloggen en zien hoeveel ouderdomspensioen je reeds opgebouwd hebt. Tevens kun je daar zien welk bedrag je zou kunnen bereiken op pensioengerechtigde leeftijd wanneer je bij je huidige werkgever zou blijven werken. Ook opgebouwde pensioenrechten bij eerdere werkgevers staan hier vermeld.

 

Ad 3. Eigen aanvulling

Wanneer je geen pensioen opbouwt via je werkgever of wanneer je simpelweg geen werkgever hebt omdat je bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent, dan is het verstandig een eigen aanvulling te realiseren. We noemen dit ook wel lijfrente. Lijfrente is een aanvulling die je regelt via een bank of verzekeraar. Op structurele basis leg je een bepaald bedrag in en dit bedrag wordt door de bank/ verzekeraar belegd of op een spaarrekening gezet (naar keuze van de klant). Wanneer de klant pensioengerechtigd is komt het opgebouwde bedrag vrij en kan er een pensioenaanvulling van aangekocht worden die je vanaf dat moment van een inkomensaanvulling voorziet.

Oók wanneer je wel pensioen opbouwt via je werkgever kan het nog steeds verstandig zijn daarnaast voor een eigen aanvulling te zorgen. Zoals gezegd is de opbouw via de werkgever afhankelijk van je leeftijd, je maandelijkse pensioenpremie (zie salarisstrook) en de voorwaarden die het pensioenfonds hanteert. Pensioenopbouw via de werkgever is zeker niet altijd ‘voldoende’.

Of je opgebouwde pensioen (AOW + ouderdomspensioen + eigen aanvulling) uiteindelijk voldoende zal zijn is natuurlijk sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie en gewenste inkomen. Wanneer je bijvoorbeeld verwacht rond te kunnen komen van je AOW-uitkering + ouderdomspensioen dan is het in principe niet nodig een eigen aanvulling te realiseren. Via een formule kunnen we berekenen of je een zogenaamd pensioengat hebt, maar deze formule houdt geen rekening met je persoonlijke wensen. Met andere woorden: de formule kan best een pensioengat aangeven, terwijl jij van mening bent dat het pensioeninkomen wel degelijk voldoende zou moeten zijn. Tot slot: een pensioengat kun je oplossen door tijdig met een eigen aanvulling te starten. Hoe jonger je bent hoe minder de inleg hoeft te zijn om het 'gat' te dichten. Graag adviseer ik je over jouw specifieke situatie en wat in jouw geval het huidige en toekomstige inkomen zal zijn bij in leven zijn en bij eventueel overlijden. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Kosten: voor een overall inzicht in uw huidige en toekomstige situatie (zie ook onder tabblad Financiële Planning) of voor een advies met betrekking tot een specifiek (bestaand) lijfrenteproduct: € 79,- (per adviesuur).

 

 

Samenwerkende partners (onder andere):

© 2018 GJH Financieel Advies | Dienstverleningsdocumenten | Algemene Voorwaarden | Links
Back to Top