Een financieel plan zou eigenlijk iedereen moeten hebben, maar is helaas maar weinigen gegeven. Met een financiële planning krijg je inzicht in jouw financiële situatie bij leven en overlijden, nú en in de toekomst (bijvoorbeeld bij pensionering). Het inzichtelijk maken van je financiële situatie nu en in de toekomst kan in de basis op twee verschillende manieren:

  1. Financiële Planning Basis: deze planning geeft je inzicht in je huidige én toekomstige situatie met betrekking tot:
  • je werkelijke inkomen én
  • je gewenste inkomen én
  • de situatie bij overlijden.

De basisplanning gaat uit van de huidige gegevens met betrekking tot inkomen, pensioen, hypotheek et cetera en werkt niet met verschillende scenario’s (zie ook het tabblad Pensioen en Lijfrente).

Voorbeeld:  Je bent getrouwd en hebt twee kinderen. Voor je gevoel is alles goed geregeld maar eerlijk gezegd weet je het niet precies. Wat als jezelf of je partner zou komen te overlijden? Hoeveel pensioen bouw je eigenlijk op en hoe ziet je inkomenssituatie er uit bij pensionering? Zou dat dan voldoende zijn en hoeveel inkomen is er dan nodig om rond te komen? Welke uitgaven doe je nu wel en dan wellicht niet meer? Denk aan studie kinderen, hypotheek, belasting. Om je inzicht te geven in je huidige en toekomstige situatie kun je kiezen voor een Financiële Planning basis. Je krijgt dan een goed overzicht van jouw situatie en je kunt op basis daarvan desgewenst actie ondernemen.

  1. Financiële Planning Uitgebreid: deze planning geeft je inzicht in je huidige en toekomstige situatie met betrekking tot:
  • je besteedbare inkomen én
  • je gewenste inkomen én
  • de situatie bij overlijden.

In deze planning kunnen echter ook verschillende andere scenario’s meegenomen worden, zoals: schenkingen aan je kinderen, verbouwing van je woning of aankoop van een tweede woning, eerder stoppen met werken, een ander gewenst inkomen etc. We gaan uit van de huidige actuele situatie en jij geeft aan wat jouw plannen zijn. Deze worden dan verwerkt in verschillende scenario’s zodat je de invloed daarvan kunt zien op je gewenste inkomen en of dit dan nog haalbaar is.

Je kiest voor een uitgebreide planning wanneer jouw situatie op termijn dusdanig gaat wijzigen dat je de impact daarvan op je gewenste inkomen moeilijk kunt inschatten en wel graag een houvast zou willen hebben.

Voorbeeld: als ondernemer overweeg je je bedrijf over te dragen aan je zoon. Je zoon werkt al een aantal jaren mee in het bedrijf en je acht hem in staat het bedrijf zelfstandig voort te zetten. Daarbij willen jij en je vrouw van jullie pensioen gaan genieten. Met betrekking tot de overnameprijs heb je eigenlijk twee wensen: ten eerste wil je niet dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, omdat je zoon een grote lening bij een bank aan moet gaan om het bedrijf over te kunnen nemen. Met andere woorden: je wilt een deel van de overnameprijs aan hem schenken, zodat de continuïteit van het bedrijf normaliter niet in gevaar komt. Ten tweede is de overnameprijs je pensioen en heb je een bepaalde overnameprijs nodig om je gewenste inkomen ná pensionering te kunnen realiseren. Een financiële planning brengt perfect in beeld welke overnameprijs aan jouw wensen kan voldoen. Heb je meerdere kinderen en wil je deze niet benadelen? Dan kan in een extra scenario berekend worden hoe de andere kinderen door middel van schenkingen of anderzijds ook ‘hun deel’ krijgen.

In een persoonlijk gesprek neem ik graag met je door of een financiële planning voor jou van toegevoegde waarde zou kunnen zijn en welke variant (basis of uitgebreid) jou het beste zou passen.

 

Kosten:

Financiële Planning Basis en Uitgebreid: € 79 (per adviesuur, exclusief BTW)

Samenwerkende partners (onder andere):

© 2018 GJH Financieel Advies | Dienstverleningsdocumenten | Algemene Voorwaarden | Links
Back to Top